İNSAN KAYNAKLARI

Bilpe Media’nın müşterilerine sunduğu değer zincirinin en önemli halkası, İnsan Gücü. Bu nedenle Bilpe Media’nın bütün yatırımlarının temelinde de İnsan Kaynağı yatar. Bilpe Media'nın bütün İnsan Kaynakları felsefesi, çalışanlarının kendi potansiyellerini en üst seviyeye çıkartmalarını sağlamak üzerine kuruludur. İnsan Kaynakları Yönetimi, yapılan iş analizleri ve alınan yeni projeler doğrultusunda doğru işe, doğru kişiyi yerleştirmeyi, bu personelin verimli bir şekilde devamlılığının ve gelişiminin sağlanmasını amaçlar. Bu doğrultuda işe alım süreçlerinde çok titiz, değerlendirme süreçlerinde yapıcı ve uygulamada sistematik bir anlayışla çalışılır.Bu anlayış ile beraber çalışanların kendi potansiyellerini ortaya çıkartmalarını sağlayacak modeller uygulanır. Böylece yapılan işin dinamikleri gereği olan yüksek verimlilik ve kalite sağlanmış olur.

EĞİTİM

İnsan kaynakları politikamız içerisinde stratejik bir öneme sahip olan eğitim sistemimiz, çalışanlarımızın gerek teorik gerekse kişisel yönden gelişimlerini desteklemeyi hedeflemektedir. Her çalışana, şirket kültürünün tanıtılması için oryantasyon eğitimi, yapacağı işin gereklerini karşılayabilmek için yetkinlik ve beceri eğitimleri (Etkin İletişim, İkna, Satış, Müşteri Yönetimi, Stres Yönetimi vb.) ve yine işin gerekleri kapsamında ürün-hizmet eğitimleri verilir. Verilen eğitimler sonrası çalışanlar takip edilip, yöneticilerinden ve etkileşim guruplarından geri bildirim alınarak değerlendirilir, gerekli görüldüğü koşullarda ek eğitimlerle desteklenir.

  • img

    Rumeysa DEMİR

    AR-GE Müdürü


    Birlikte çalıştığımız firmaların ve birlikte çalışacağımız firmaların, markalarının değerlerine değer katıp, her müşterimize özel çözümler üretmek ve bunları gerçekleştirmek bize heyecan veriyor, bizi başarılı kılıyor.